Senioren

Senior Banking

U kunt een beroep doen op Senior Banking als 

... u persoonlijke en betrouwbare ondersteuning zoekt voor het bijhouden van uw bankzaken en administratie.

... u geen kinderen heeft die u kunnen helpen bij uw bankzaken.

... uw kinderen te ver weg wonen om u met regelmaat bij te staan bij uw bankzaken.

... u uw kinderen liever niet betrekt bij uw financiën. 

... uw partner is overleden en u nu iemand nodig heeft die u met regelmaat helpt met het bijhouden van uw administratie.

... u het prettig vindt om iemand met verstand van bankzaken mee te nemen naar een gesprek met de bank over bijvoorbeeld uw beleggingsportefeuille.

... u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet meer volledig in staat bent uw financiën te regelen.

... u geen computer heeft maar toch bepaalde zaken via internet moet regelen zoals het stopzetten van abonnementen, het bestellen van (trein-)kaartjes etc.

... u iemand zoekt die uw belastingaangifte voorbereidt en alle benodigde spullen stuurt naar uw belastingadviseur.

... u een executeur zoekt om t.z.t. uw nalatenschap af te wikkelen zoals u dat wenst.