Bewindvoering

Senior Banking

Senior Banking kan optreden als (beschermings-) bewindvoerder. Als iemand door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn of haar financiën te regelen, dan kan hij of zij het vermogen onder bewind laten stellen. Wij nemen dat de verantwoordelijkheid over de financiële en praktische kant van het vermogen over. Wij moeten daar jaarlijks rekening en verantwoording over afleggen bij de rechtbank.

In een leventestament kunt u vastleggen wat uw wensen zijn op het moment dat u niet meer in staat bent zelf aan te geven wat u wilt, bijvoorbeeld bij verpleeghuisopname.